Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No: 159/10 Şişli/İSTANBUL
info@yymimarlik.com
0 533 663 49 29

Proje

YY Mimarlık > Proje
Hazırlık çalışmaları, işveren/iş sahibinin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi,tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından yapılan çalışmalardır.
 İş dosyası açılması ve işveren/iş sahibi tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi İş veren/iş sahibi tarafından temin edilen idari,hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç) Mevcut yapılardaki tadilat işlerinde basit ve şematik rölöve çıkarılması ya da işveren/iş sahibinin verdiği projelerin incelenmesi, İş veren/iş sahibinin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması,